Werkwijze:

In één OldPain2Go consult (ca 1 uur) worden maximaal 1-3 pijnpunten/zônes of problemen/klachten behandeld.  Dit vindt één op één plaats; er is geen aparte wachtruimte.

In ca 75 % lukt via OldPain2Go methode klacht/pijn-vrij worden met één behandeling. Ik streef naar het best mogelijke resultaat in 1 consult, helaas zijn er geen garanties te geven. Een lichamelijke beperking vormt geen bezwaar, soms is thuisbezoek mogelijk. Neem bij vragen z.n. contact op voor overleg.

Een afspraak maken voor OldPain2Go consult gaat als volgt:

1) Omschrijf kort (in max. 5 tot 7 regels) om welke pijn/klacht het gaat, hoelang al aanwezig en welke medische diagnose is vastgesteld.

2) Vermeld je naam, adres en telefoonnummer(s). Gebruik hiervoor het contact formulier of mail je vraag aan: info.liesbethmeuldijk@gmail.com                                                                                  *Antwoord volgt binnen 48 u op werkdagen. Na 48 u geen respons? Reply a.u.b. het bericht.

3) Als ik inderdaad daarmee kan helpen, mail ik terug en volgt een afspraak optie datum

4) Je ontvangt een intakeformulier voor gegevens. Na invulling en ontvangst volgt afspraak bevestiging. (zie ook afspraakvoorwaarden bij 5). De betaling is cash of per tikkie bij consult; een factuur volgt na afloop. *NB Ik werk met cliënten die rechtstreeks aan mij betalen.

5) Een gemaakte afspraak wijzigen of afzeggen kan tot 48 uur tevoren kosteloos. Daarna is kosteloos wijzigen of afspraak niet meer mogelijk en ontvang je een factuur (50% tot 100% consult tarief).