In één OldPain2Go consult (ca 1 uur)  kunnen maximaal 1-3 pijnlijke plekken/zônes of problemen/klachten worden behandeld.

Bij meer klachten geeft een aanvullend consult zoals EMDR of hypnotherapie betere resultaat en verkleint de kans op terugval.     De behandeling vindt één op één plaats. (NB: geen wachtruimte)

Een afspraak maken voor OldPain2Go consult gaat als volgt:

1) Omschrijf kort (in max. 5 tot 7 regels) om welke pijn/klacht het gaat, hoelang al aanwezig en  welke medische diagnose werd vastgesteld.

2) Vermeld je naam, adres en telefoonnummer(s). Gebruik hiervoor het contact formulier of mail je vraag aan: info.liesbethmeuldijk@gmail.com                                                                                  *Antwoord volgt binnen 48 u op werkdagen. Na 48 u geen respons? Reply a.u.b. het bericht.

3) Ik beoordeel de aanvraag en mail terug. Als ik je denk te kunnen helpen met je probleem, volgt een afspraak optie datum

4) Je ontvangt een intakeformulier voor gegevens. Na ontvangst terug volgt afspraak bevestiging en gelden afspraakvoorwaarden (zie 5). De betaling is cash of per tikkie bij consult; een factuur volgt na afloop. *NB Ik werk met cliënten die rechtstreeks aan mij betalen.

5) Een gemaakte afspraak wijzigen of afzeggen kan tot 48 uur tevoren kosteloos. Daarna is kosteloos wijzigen of afspraak niet mogelijk en ontvang je een factuur (50% tot 100% consult tarief).