Werkwijze:  In één OldPain2Go consult (ca 1 uur) worden 1-3 pijnpunten/zônes of problemen/klachten behandeld.  Dit vindt één op één plaats; er is geen aparte wachtruimte. Praktijkdagen zijn woensdag en vrijdag, soms ook andere dagen.

In ca 75 % lukt via OldPain2Go methode klacht/pijn-vrij worden met één behandeling. Ik streef naar het best mogelijke resultaat in 1 consult, maar kan geen garanties te geven. Een lichamelijke beperking vormt geen bezwaar, soms is thuisbezoek mogelijk. Mail z.n. voor overleg.

Een afspraak maken voor OldPain2Go consult gaat als volgt:

1) Omschrijf kort (in max. 5 tot 7 regels) om welke pijn/klacht het gaat, hoelang al aanwezig en welke medische diagnose is vastgesteld.

2) Vermeld je naam, adres en telefoonnummer(s). Gebruik hiervoor het contact formulier of mail je vraag aan: info.liesbethmeuldijk@gmail.com                                                                                  *Antwoord volgt binnen 48 u op werkdagen. Na 48 u geen respons? Reply a.u.b. het bericht.

3) Ik mail terug, er volgt een optie datum en je ontvangt een intakeformulier voor gegevens. Na invulling en ontvangst spreken we definitief af. (zie afspraakvoorwaarden bij 4). De betaling is cash of per tikkie, de factuur volgt na afloop. *NB Ik werk met cliënten die rechtstreeks aan mij betalen.

4) Een gemaakte afspraak wijzigen of afzeggen kan tot 48 uur tevoren kosteloos. Binnen 48 uur voor aanvang zijn er kosten aan verbonden via een factuur (50% tot 100% consult tarief).